Disclaimer

Autheursrecht

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf. Ook het deeplinken van afbeeldingen wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht en is dus strafbaar!

Portretrecht

Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht.
Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret.
Het kan zijn dat er op deze site één of meerdere portretten gepubliceerd zijn. Volgens de wet is dit toegestaan.
Deze maakt namelijk onderscheidt tussen portretten in opdracht portretten zonder opdracht.
Over portretten zonder opdracht zegt de wet het volgende:

Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd.

Echter wordt er bij deze zin wel een kanttekening geplaatst.

Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon.
Als deze een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden.

Bij elke publicatie van een portret is bovenstaande in overweging genomen.
Mocht er echter een foto van u op deze website staan en ben u van mening dat deze foto’s nadelige gevolgen voor u heeft, laat het mij even weten. Dan zoeken we naar een passende oplossing.


Top